จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ


สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับคนพิเศษ และ ใบสมัครสำหรับผู้ดูแลบุคคลพิเศษได้ที่นี่

ใบสมัครคนพิเศษ : ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัครผู้ดูแลคนพิเศษ : ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งรูปถ่ายหรือ scan ใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินมาที่ theasiancongress@gmail.com