จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเพื่อการเยียวยา
วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
 1. บุคคลที่มีความต้องการพิเศษอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดประเภทความพิการ สามารถดูแลตัวเองได้หรือมีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือ
 2. ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือในการรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ

การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน / Registration fee

 • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อคน

 • สำหรับผู้เข้าร่วมที่มีผู้ดูแลติดตาม ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

  *โดยท่านจะได้รับค่าลงทะเบียนสำรองที่นั่งคืนในวันสุดท้ายของการประชุม

 • โอนเงินได้ที่

  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

  เลขบัญชี 013-1-53756-3

  ชื่อบัญชี สถาบันราชานุกูล