จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย ภาคีเครือข่าย
การศึกษาเพื่อการเยียวยา
วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร บทความที่น่าสนใจ ประมวลภาพ“การประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 4

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 มกราคม 2561”

สมัครได้ที่

https://goo.gl/forms/WV1N27qdzUOxv5v62

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ผศ.ดร.อรสา โทร.0816157448  /     คุณสิริมิตร โทร.0833030026  /    ดร.รุ่งลาวัลย์ โทร.0897100903