จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ


คู่มือสังคมไทยเข้าใจบุคคลพิเศษหนังสือสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและผู้ที่ต้องการเข้าใจบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ


โครงการ สื่อ เล่น สร้าง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวน คุณครู และผู้ปกครอง
สร้างแรงบันดาลใจการเล่นปลายเปิดให้กับเด็กปฐมวัย ผ่านการใช้หนังสือนิทานชุด “มาเล่นกันเถอะ” ประกอบด้วย เล่นในสวน เล่นในป่า และเล่นใต้ทะเล
นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 1
เล่นในสวน (cat smile)
การเที่ยวเล่นของลูกแมวในสวนหลังบ้าน
นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 2
เล่นในป่า (monkey covering ears)
การเดินทางของเจ้าลิงในป่าเบญจพรรณ
นิทานชุดมาเล่นกันเถอะ เล่ม 3
เล่นใต้ทะเล (butterflyfish)
การผจญภัยตามหานางเงือกของเจ้าปลาน้อย
คู่มือ "สื่อ เล่น สร้าง"
เพื่อพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย
       
สัมภาษณ์ โทมัสเคราส์ผู้ริเริ่มการประชุมสภาคนพิเศษแนวมนุษยปรัชญา
งานประชุมสภาคนพิเศษ “ ก้าวไปด้วยกัน “ครั้งที่ ๒ จ.ระยอง ประเทศไทย ๑๖ – ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

ก่อนอื่นผมขอบอกว่าผมดีใจมากที่ได้มาเมืองไทยเป็นครั้งที่ ๒ ผมเคยมาเมืองไทยเมื่อสองปีก่อนตอนที่เราจัดงานประชุมสภาคนพิเศษครั้งแรกในประเทศไทย ความคิดริเริ่มในการจัดประชุมสภาคนพิเศษนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี ๑๙๙๘ ที่กรุงเบอร์ลิน นครหลวงของประเทศเยอรมนี ก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมีการประชุมที่บุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้มาพบปะ มาร่วมประชุมกัน มีแต่การประชุมสำหรับบุคคลในสาขาวิชาชีพต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เราคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นก้าวย่างใหม่ที่ทำให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้มาพบปะกัน

บทความจากแดนไกล

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าทารกในครรภ์อาจเกิดมาพร้อมภาวะดาวน์ซินโดรม ในกรณีเช่นนี้แม่ควรทำแท้งหรือไม่
ในยุคไรคช์ที่ ๓ ( สมัยที่อดอล์ฟ  ฮิตเลอร์ ปกครองเยอรมนีนับตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๓๔ – ๑๙๔๕ )เด็กๆเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์มีชีวิตอยู่ แต่หากเด็กคนใดเกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงรัฐบาลจะทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอยู่ ความคิดเช่นนี้หวนกลับมาอีกครั้งในยุคสมัยของเรา ในเชิงจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องยืนหยัดไม่ยอมรับความคิดเช่นนี้และพิเคราะห์ให้ถ่องแท้ว่าในร่างกายที่เกิดมาพร้อมภาวะดาวน์ซินโดรมนั้นมี “ปัจเจกบุคคล" คนหนึ่งดำรงอยู่   เขาจุติมาสู่ร่างกายนี้เช่นเดียวกับพวกเรา แต่ปัจเจกภาวะของเขามาจุติในร่างกายที่มีความยากลำบากกว่าร่างกายของบุคคลทั่วไป

The Warm Hands

There was a big flood in Thailand a few months before the first congress was held and many people who wished to donate for us could not do so. However, 111 people came to make “The first Step” of the congress on 17-19 February 2012. We joined our hands with “Hope” that we would be able to meet again in every 2 years.

ออกก้าวเดิน
ผู้เขียน "อัญชนา สุนทรพิทักษ์"

ทุกวันนี้เราดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความแตกต่าง ความหลากหลายในวิธีคิดและวิถีชีวิต เราจะอยู่กับความแตกต่างอย่างเป็นสุขและสร้างสรรค์ได้อย่างไร  ใครคนหนึ่งเคยเปรียบเปรยว่า จะมองดูพรรณไม้ในป่า ความหลากหลายของมันอิงอาศัยเกื้อกูลกันในการดำรงชีวิต ทั้งโลกของแร่ธาตุ, พืช, สัตว์ในธรรมชาติต่างเป็นตัวอย่างอันงดงามในการอยู่ร่วมกันทามกลางความต่างอย่างสร้างสรรค์และสมดุล......


The First Congress for People with Special Needs in Thailand “Together we go”
ผู้เขียน "อัญชนา สุนทรพิทักษ์"

 “Do not lose faith in yourself” said the autistic young man to all the participants of the first congress for people with special needs in Thailand. This sentence is still echoed in my heart though the congress has ended for two weeks. Long ago that I have not uttered the word “Faith” to myself. His message awakened something inside me…faith in life, in society and in humanity......