จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

สถานที่จัดงาน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ที่พัก
วิทยนิเวศน์ Hostel รอบจุฬาฯ CU-IHouse

หมายเหตุ: ผู้จัดดำเนินการเตรียมห้องพักให้ตามความเหมาะสมบรรยากาศโดยรอบ

วิธีการเดินทาง

 1. รถไฟฟ้า BTS
  สถานีสยาม และต่อรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย 4
  หรือ สนามกีฬาแห่งชาติ และต่อรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย 2
 2. รถไฟฟ้า MRT:
  สถานีสามย่าน ทางออก 2
 3. รถโดยสารประจำทาง:
  ถนนพระราม 1 – สาย 11, 25, 54, 73, 73ก, 79 และ 204
  ถนนพระราม 4 – สาย 21, 34, 47, 50, 67, 93 และ 141
  ถนนพญาไท – สาย 27, 29, 36, 36ก, 65 และ 501
  ถนนอังรีดูนังต์ – สาย 16, 21 และ 141
 4. รถยนต์ส่วนตัว:
  สามารถจอดได้ที่ อาคารจอดรถ 1 (อาคารจามจุรี 9)


แผนที่คณะครุศาสตร์

 


แผนผังอาคารคณะครุศาสตร์