จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

                Thomas Kraus อดีตผู้อำนวยการชุมชนบำบัดสำหรับผู้ใหญ่พิเศษแนวมนุษยปรัชญา เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.1996 ได้ริเริ่มกับกลุ่มเพื่อนเตรียมงานการประชุมสภาคนพิเศษในภาคพื้นยุโรป และจัดการประชุมสภาคนพิเศษขึ้นในประเทศต่างๆ ดังนี้

                ปี 1998
                การประชุมสภาคนพิเศษแห่งยุโรป ครั้งที่ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

                ปี 2009 – ปัจจุบัน
                การประชุมสภาคนพิเศษ ณ ประเทศบาลข่าน รัสเซีย บราซิล คอเคซัส จอร์เจีย โรมาเนีย

                Thomas Kraus ริเริ่มงานประชุมสภาคนพิเศษด้วยจิตอาสา มิได้มุ่งหวังรายได้หรือผลตอบแทนใดๆ นอกจากเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

"เว็บไซต์การประชุมสภาคนพิเศษที่จัดโดย Thomas Kraus"
www.socialartist.events