จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

การอบรมจิตอาสา การประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 2

 

เริ่มต้นการอบรมด้วยกิจกรรมวงกลมได้ร้องเพลงและเคลื่อนไหว อย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

วิทยากรบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมสภาคนพิเศษ

แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดในหัวข้อ “บทบาทของจิตอาสา”

 

วิทยากรสาธิต เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

 

จิตอาสาฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในลำคอ

 

วิทยากรสาธิตการช่วยเหลือคนจมน้ำ

 

จิตอาสาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตหากเกิดอุบัติในน้ำ

 

ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ำ รวมทั้งการช่วยเหลือตนเองในการกรณีตกน้ำ

 

หลับตาหาคู่ในการทำงานศิลปะ


ระบายสีน้ำด้วยเทคนิคเปียกบนเปียก
จับคู่สื่อสารกันด้วยเส้นสี

 

เรียนรู้การสื่อสารและฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกัน
การผลัดกันเป็นผู้นำ ผู้ตาม การฟังกันและกัน

 

แบบฝึกหัด “วัดใจ” เพื่อขยายการรับรู้
หลับตาส่งมอบมาลัยให้คนถัดไป

 

สรุปบทบาทหน้าที่และข้อตกลงร่วมกันในการทำงาน