จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒
วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

          เมื่อเสียงขลุ่ยดังขึ้น เป็นสัญญาณให้ทุกคนรับรู้ว่า การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒ กำลังจะเริ่มต้นขึ้น...
แสงตะวันฉายยามเข้าอันสดใส พากิ่งใบไม้ต้องลมอุ่น...ครูอุ๊ เชิญชวนทุกคนล้อมวงทักทายกันและกัน บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครอง ครู และจิตอาสา จับมือกันเป็นวงกลมร้องเพลง สบตา ทักทายกัน จากนั้นเข้าสู่ช่วงของการชมวีดิทัศน์ "บรรยากาศการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑" ต่อด้วยการบรรยายรายละเอียดของสถานที่และกิจกรรมการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒ โดย อ.เปรียว หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมถูกแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ทำกิจกรรมในห้องย่อย ได้แก่

          ๑. การวาดเส้นรูปทรง โดย อ.เปรียว
          ๒. จิตตลีลา โดย ครูอุ๊
          ๓. สุนทรียสนทนากับกลุ่มผู้ปกครอง โดย ครูกลาง

          กิจกรรมต่อมา คือ การระดมสมองช่วยกันคิดกฎกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างการประชุม จากนั้น ทบทวนอุปกรณ์ที่ต้องนำติดตัวไป ได้แก่

 • ยาประจำตัว
 • อุปกรณ์อาบน้ำและของใช้ส่วนตัว
 • ชุดเล่นน้ำทะเล (ชุดว่ายน้ำ / กางเกงขาสั้น / เสื้อยืด)
 • ชุดไทยสำหรับงานวัฒนธรรม
 • กระติกน้ำประจำตัว
 • หมวกกันแดด
 • ผ้าขนหนูเช็ดหน้า ยาวคล้องคอได้
 • ถุงใส่ผ้าเปียก
 • รองเท้าสวมสบาย

  จบการประชุมด้วย การรับฟังข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้

  ๑. ไม่นำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไป
  ๒. นำเงินติดตัวไปได้ไม่เกิน ๕๐๐ บาท และกรุณารับผิดชอบเงินของท่านเอง
  ๓. ไม่นำทรัพย์สินมีค่า เช่น นาฬิกา สร้อย แหวนไป หากนำไปแล้วสูญหายทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
  ๔. ลงเล่นน้ำทะเลได้เฉพาะในเวลาและบริเวณที่กำหนด

 

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒

 กิจกรรมวงกลม ร้องเพลง ทักทาย สร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน


แนะนำตัว ใครเป็นใครกันบ้างรับฟังรายละเอียดกำหนดการและสถานที่จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๒กิจกรรมกลุ่มย่อย การลากเส้นรูปทรง ทำงานกับเส้นโค้งที่เป็นลูกคลื่น ขึ้นลง ขึ้นลง อย่างผ่อนคลาย

 

กิจกรรมกลุ่มย่อย จิตตลีลา ศาสตร์ของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสอดประสานกับเสียงและคำพูด


สุนทรียสนทนากับกลุ่มผู้ปกครอง สื่อสารความนึกคิด ความปรารถนา และความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อลูกระดมสมองในหัวข้อ “กติกาของการอยู่ร่วมกัน”