จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเยียวยา (หัว) ใจก่อนก้าวไปด้วยกัน

            เมื่อวันที่  ๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการเยียวยาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลพิเศษและผู้ติดตามก่อนเข้าร่วมประชุมใน ๒ อาทิตย์ข้างหน้า หัวข้อการอบรมมีชื่อกินใจว่า....." เยียวยา(หัว)ใจก่อนก้าวไปด้วยกัน "  โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีผู้เข้าร่วมประชุมราว ๖๐ คนประกอบด้วยผู้ปกครองและลูกๆ ที่มีความต้องการพิเศษวัย ๑๕ - ๒๔ ปี คณาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลางและโรงเรียนเครือข่าย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนพ่อแม่จากอุดรธานีเข้าร่วมสังเกตการณ์

       วันเสาร์ที่ ๓ พค. "แม่ฟ้า" ได้แบ่งปันประสบกาณ์การเปลี่ยนแปลงภายในที่นำไปสู่การตื่นรู้และ "เลือกเส้นทางที่นำมาสู่ความสุขที่ยั่งยืนบนหนทางการเป็นแม่และบนหนทางการแสวงหาความหมายของชีวิต " การตื่นภายในที่เยียวยาหัวใจของแม่ นำมาสู่ความสมดุลและแผ่ความสุขสู่ชีวิตลูก   แม่ฟ้าได้พาเราเดินทางกลับไปตั้งคำถามในใจและฝึกฝนการฟังของเราก่อนออกก้าวเดินต่อไปกับลูกๆที่มีความต้องการพิเศษ

        วันอาทิตย์ " ครูอุ๊ "พาเราออกเดินทางไปสำรวจสังเกตสภาวะความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวเรียนรู้ที่จะ"ก้าว" ด้วยข้อตกลงร่วมกัน เรียนรู้ทั้งอิสระภาพและ ความรับผิดชอบ แต่ละคนวาดฝัน แบ่งปันความฝันของตนให้พ่อแม่และครูได้รับรู้ผ่านภาพวาดจากนั้นจึงชักชวนกันเข้าร่วมสร้างข้อตกลงใน    การอยู่ร่วมกันระหว่างการประชุมสภาคนพิเศษ

       บรรยากาศ ๒ วันเป็นไปอย่างราบรื่นสดชื่นตื่นรู้หลายคน"ตื่น " หลายคน " ตื้นตัน" และทุกคน " อยากพบกันอีก"เป็นย่างก้าวของทั้งพ่อแม่ลูกและครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ร่วมกัน ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรสา กงตาล แกนนำคนสำคัญที่ผลักดันให้งานนี้สำเร็จลุล่วงและขอขอบคุณคุณแม่คุณพ่อคณะครูขอนแก่นที่เป็นกรรมการจัดงานเหล่าอาสาสมัครที่ทุ่มเทอยู่เบื้องหลัง

       ทุกคนกำลัง" ก้าว "ทุกคนกำลัง"ฝึกฝน "ทุกคนกำลัง" เรียนรู้"เราสัญญาว่าจะนำพลังที่กรุ่นอยู่ในใจมารวมกันอีกครั้งในการประฃุมสภาคนพิเศษครั้งที่ ๒ ก้าวไปด้วยกันวันที่ ๑๖ - ๑๙ พค.ที่ จ. ระยอง ชาวขอนแก่นช่วยกันสาน "แก่น" ให้เยาวชนคนพิเศษอย่างอบอุ่นและเปี่ยมพลังจริงๆ