จุดเริ่มต้นของโครงการ จุดมุ่งหมาย วิทยากร กำหนดการ สถานที่และ
การเดินทาง
การรับสมัคร เอกสารเผยแพร่ ประมวลภาพ

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อน “ก้าวไปด้วยกัน”
เมื่อวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลพิเศษ ผู้ดูแล ผู้ติดตาม ผู้ปกครอง จิตอาสาและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำความรู้จักกันและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุมสภาคนพิเศษในอีก 3 อาทิตย์ข้างหน้า

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ช่วงเช้าทีมงาน ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และจิตอาสา ได้พบปะทำความรู้จักกัน ร่วมชมวิดิทัศน์การประชุมสภาคนพิเศษ
ครั้งที่ 2 และพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 3 “หัวใจดวงนี้มีความรัก”ช่วงบ่าย  แม่ฟ้า ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปกครองและผู้ดูแล ทำความเข้าใจและกำหนดความตั้งใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองและผู้ดูแลในช่วง 4 วันของการประชุมสภาคนพิเศษ


ครูเปรียว และครูกลาง พูดคุยทำความรู้จักกับกลุ่มจิตอาสา เล่าประสบการณ์จากจิตอาสาในงานครั้งที่ผ่านมา กำหนดบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา และข้อตกลงที่จิตอาสาควรปฏิบัติในช่วงเวลาของการประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 3


        วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน เรามาทำกิจกรรมปั้นดินและละครเพลง ร่วมชมผลงานจากหัวใจของเยาวชน จิตอาสา ผู้ดูแลและผู้ปกครอง เราชักชวนกันร่วมสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันระหว่างการประชุมสภาคนพิเศษ
        
พอถึงช่วงบ่ายเรานั่งรถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานที่สำหรับจัดงานประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 3 สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้นเราเดินเยี่ยมชมสวนป่าร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ สวนป่าใจกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมของเรากิจกรรมทั้ง 2 วัน ดำเนินไปอย่างราบรื่น สดชื่น ตื่นเต้นและเหนื่อยระคนกัน แต่เราก็ตื่นตันและมีความสุขไปกับความมุ่งมั่น ความรัก และความพร้อมที่รู้สึกได้ เรากระตือรือร้นที่จะพบกันและก้าวไปด้วยกันในการประชุมสภาคนพิเศษครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวใจทุกดวงพร้อมแล้วที่จะก้าวไปด้วยกัน